โปรโมชั่น
ฝากยอดแรกในวันพิเศษ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรโมชั่นแจกฟรี 10% จากยอดฝาก สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

          ตัวอย่าง   ผู้เล่นฝาก 20,000 ได้รับโบนัสทันที 2,000 บาท
                         ผู้เล่นจะต้องทำ เทิร์นโอเวอร์ 3 เท่า ( 20,000 + 2,000 ) x 3 = 66,000

                      เมื่อทำเทิร์นครบลูกค้าสามารถถอนได้ตามปกติค่ะ
เงื่อนไข

 1. ฝากยอดแรกของวัน พฤหัส เสาร์ และอาทิตย์ เท่านั้น ( 1 วัน รับได้ 1 ครั้ง )
 2. ลูกค้าต้องทำรายการผ่านพนักงานในช่วงเวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น. เท่านั้น ( ฝากผ่านธนาคารเวลาไหนก็ได้ )
 3. รับโบนัสสูงสุด 2,000 บาท
 4. ฝากขั้นต่ำ 300 บาท
 5. ลูกค้าต้องทำเทิร์น 3 เท่า ในกีฬา และ 6 เท่าในคาสิโน
 6. ลูกค้าต้องทำเทิร์นภายใน 24 ชั่วโมงนะคะ

 

เงื่อนไขทั่วไป

 1. หากทางเราตรวจสอบพบว่าสมาชิกทำผิดกฎหรือกระทำใดเพื่อต้องการเงินโบนัสโดยมิชอบ ทางเราขออนุญาตถอนเงินโบนัสออกโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 2. ผู้เล่นจะต้องเป็นสมาชิกกับทาง fanball88 เท่านั้น
 3. ในกรณีผู้เล่นทำการถอนโดยที่เทิร์นโอเวอร์ ไม่ครบ ผู้เล่นจะถูกหักเงินโบนัสออก ถ้าเงินที่ถูกหักโบนัสไม่เพียงพอผู้เล่นจะไม่สามารถถอนเงินได้
 4. Fanball88 ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบข้อกำหนดนี้ และตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกา และเงื่อนไขของการรับโปรโมชั่นแล้ว
 5. เงื่อนไขและโปรโมชั่นสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แนะนำเพื่อนมาเล่น

โปรโมชั่นแนะนำเพื่อนมารับฟรี 100% จากยอดฝากของเพื่อน สูงสุดไม่เกิน 500 บาท

          ตัวอย่าง   เพื่อนฝาก 500
                         เพื่อนจะต้องทำเทิร์นโอเวอร์ 5 เท่า (ยอดฝาก + ยอดโบนัส) x 5= ยอดเทิร์น

                      (500 + 500) x 5 = 5,000 เทิร์น

                      เมื่อเพื่อนทำเทิร์นครบ ผู้แนะนำทำการแจ้งพนักงานเพื่อทำการเพิ่มเครดิตให้ค่ะ

เงื่อนไข

 1. โปรโมชั่นนี้สมาชิกแนะนำสมาชิกใหม่ให้กับเว็บ BetClic88 เท่านั้นค่ะ
 2. รับโบนัสสูงสุด 500 บาท
 3. ผู้ถูกแนะนำต้องทำเทิร์น 5 เท่า ในกีฬา และ 10 เท่าในคาสิโน และต้องทำเทิร์นภายใน 24 ชั่วโมงนะค่ะ
 4. ผู้แนะนำต้องไม่รับโปรโมชั่นแรกเข้านะค่ะ
 5. ผู้แนะนำต้องเป็นลูกค้าเก่าของทาง Fanball88 อย่างน้อย 1 เดือน ค่ะ

 

เงื่อนไขทั่วไป

 1. ลูกค้าต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและหน้าสมุดบัญชีเพื่อยืนยันการขอรับโปรโมชั่นนี้
 2. หากทางเราตรวจสอบพบว่าสมาชิกทำผิดกฎหรือกระทำใดเพื่อต้องการเงินโบนัสโดยมิชอบ ทางเราขออนุญาตถอนเงินโบนัสออกโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 3. ผู้เล่นจะต้องเป็นสมาชิกกับทาง fanball88 เท่านั้น
 4. ในกรณีผู้เล่นทำการถอนโดยที่เทิร์นโอเวอร์ ไม่ครบ ผู้เล่นจะถูกหักเงินโบนัสออก ถ้าเงินที่ถูกหักโบนัสไม่เพียงพอผู้เล่นจะไม่สามารถถอนเงินได้
 5. Fanball88 ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบข้อกำหนดนี้ และตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกา และเงื่อนไขของการรับโปรโมชั่นแล้ว

ฝากยอดแรกของวัน รับฟรี 7%

โปรโมชั่นแจกฟรี 7% จากยอดฝาก สูงสุดไม่เกิน 1,400 บาท

          ตัวอย่าง   ผู้เล่นฝาก 20,000 ได้รับโบนัสทันที 1,400 บาท
                         ผู้เล่นจะต้องทำ เทิร์นโอเวอร์ 3 เท่า (20,000 + 1,400) x 3 = 64,200

                      เมื่อทำเทิร์นครบลูกค้าสามารถถอนได้ตามปกติค่ะ
เงื่อนไข

 1. ฝากยอดแรกของวันเท่านั้น ( 1 วัน รับได้ 1 ครั้ง )
 2. รับโปรโมชั่นนี้รับได้เฉพาะลูกค้า BetClic เท่านั้น
 3. ฝากขั้นต่ำ 300 บาท
 4. รับโบนัสสูงสุด 1,400 บาท
 5. ลูกค้าต้องทำเทิร์น 3 เท่า ในกีฬา และ 6 เท่าในคาสิโน
 6. ลูกค้าต้องทำเทิร์นโอเวอร์ภายใน 24 ชั่วโมงนะคะ

 

เงื่อนไขทั่วไป

 1. หากทางเราตรวจสอบพบว่าสมาชิกทำผิดกฎหรือกระทำใดเพื่อต้องการเงินโบนัสโดยมิชอบ ทางเราขออนุญาตถอนเงินโบนัสออกโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 2. ผู้เล่นจะต้องเป็นสมาชิกกับทาง fanball88 เท่านั้น
 3. ในกรณีผู้เล่นทำการถอนโดยที่ เทิร์นโอเวอร์ ไม่ครบ ผู้เล่นจะถูกหักเงินโบนัสออก ถ้าเงินที่ถูกหักโบนัสไม่เพียงพอผู้เล่นจะไม่สามารถถอนเงินได้
 4. Fanball88 ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบข้อกำหนดนี้ และตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกา และเงื่อนไขของการรับโปรโมชั่นแล้ว
 5. เงื่อนไขและโปรโมชั่นสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมัครใหม่ แจกฟรีโบนัสเงินฝาก 100%

โปรโมชั่นแจกฟรี 100% จากยอดฝาก สูงสุดไม่เกิน 500 บาท

          ตัวอย่าง   ผู้เล่นฝาก 500 ได้รับโบนัสทันที 500 บาท
                         ผู้เล่นจะต้องทำ เทิร์นโอเวอร์ 5 เท่า (500 + 500) x 5 = 5,000

                      เมื่อทำเทิร์นครบลูกค้าสามารถถอนได้ตามปกติค่ะ

เงื่อนไข

 1. โปรโมชั่นนี้สำหรับสมาชิกใหม่ของเว็บ BetClic88 เท่านั้นค่ะ
 2. รับโบนัสสูงสุด 500 บาท
 3. ลูกค้าต้องทำเทิร์น 5 เท่า ในกีฬา และ 10 เท่าในคาสิโน และต้องทำเทิร์นภายใน 24 ชั่วโมงนะค่ะ

 

เงื่อนไขทั่วไป

 1. ลูกค้าต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและหน้าสมุดบัญชีเพื่อยืนยันการขอรับโปรโมชั่นนี้
 2. หากทางเราตรวจสอบพบว่าสมาชิกทำผิดกฎหรือกระทำใดเพื่อต้องการเงินโบนัสโดยมิชอบ ทางเราขออนุญาตถอนเงินโบนัสออกโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 3. ผู้เล่นจะต้องเป็นสมาชิกกับทาง fanball88 เท่านั้น
 4. ในกรณีผู้เล่นทำการถอนโดยที่เทิร์นโอเวอร์ ไม่ครบ ผู้เล่นจะถูกหักเงินโบนัสออก ถ้าเงินที่ถูกหักโบนัสไม่เพียงพอผู้เล่นจะไม่สามารถถอนเงินได้
 5. Fanball88 ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบข้อกำหนดนี้ และตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกา และเงื่อนไขของการรับโปรโมชั่นแล้ว

กิจกรรมทายผล แจก 20,000 บาท

ชื่อกิจกรรม : ทายผลฟุตบอล คู่วันเสาร์ ทุกสัปดาห์

ยอดเงินแจก : 20,000 บาท

เงื่อนไขหลัก

 1. ลงชื่อรับสิทธ์การเล่นเกมส์ในบอร์ดให้เรียบร้อย
 2. ผลิตภัณฑ์ในเครือที่สามารถสะสมแต้มได้ Sbobet, IBC, BetClic88, SBQ, TBSbet
 3. ท่านสมาชิกสามารถตอบได้1ยูสเซอร์ 1ไอพี เท่านั้น
 4. ต้องมียอดเทิร์นโอเวอร์ ย้อนหลัง 7 วัน ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป
 5. ผลการตัดสิน ยึดสกอร์ หรือผลจากเว็บ sbobet เป็นมาตรฐาน
 6. ผลการตัดสินของทางเว็บถือเป็นผลชี้ขาด

 

การประกาศผล

 • แจ้งรายชื่อผู้รับรางวัลในเช้าวันอาทิตย์ และจะตรวจสอบคุณสมบัติและแจกรางวัลเป็นยอดเครดิตในเว็บของท่านในเย็นวันอาทิตย์
 • หากไม่มีผู้ถูกรางวัลรางวัลเราจะจัดอีกครึ่งให้ในวันทัดไปที่มีบอลใหญ่ครับ ถ้าสัปดาห์ยังไม่ได้แจก ยอดจะถูกทบไปสัปดาห์หน้า